Polityka prywatności IPiN – skrócona klauzula do formularza kontaktowego

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9, NIP: 5250009387, REGON: 000288509 w celu umożliwienia korzystania z „Digital Brain” czyli cyfrowych zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie z wykorzystaniem systemu informatycznego działającego w ramach IPiN oraz ewentualnego niezbędnego kontaktu IPiN przy realizacji zadań związanych z w/w bazą danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów Digital Brain. Przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdza Pan/Pani zgodę na kontaktowanie się przy użyciu podanego adresu e-mail lub numeru telefonu. Zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Posiada Pan/Pani prawa na podstawie RODO, m. in. prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Pełna informacja RODO znajduje się na stronie internetowej IPiN.

IPiN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować: drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl. Ponadto ma /PaniPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności IPiN – skrócona klauzula do newslettera

Jeśli podany przez Pana/Panią adres e-mail zawiera dane osobowe, będą one przetwarzane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9, w celu realizacji usługi newslettera.

Może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili bez podania przyczyny. Przysługują Panu/Pani prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, dostępu, do przenoszenia danych. Pełna informacja RODO znajduje się w polityce prywatności usługi newslettera.