Ludzki mózg w cyfrowym świecie

24.08.2020

Uruchamiamy nowy projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby pracowników naukowych, lekarzy i instytucji szkolnictwa wyższego. Projekt o nazwie „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” ma na celu wsparcie tych podmiotów w zgłębianiu wiedzy na temat ludzkiego mózgu. Taka wiedza ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania i opracowywania nowych metod leczenia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Koncepcja projektu powstała jeszcze w 1952 r., kiedy wybitna polska neuropatolog, zainicjowała prowadzenie w Polsce pierwszego archiwum mózgów.

W dobie cyfryzacji pomysł ewoluował i celem naszym jest stworzenie cyfrowego archiwum próbek mózgów, czyli jednej bazy danych zawierającej cyfrowe zasoby nauki obejmującej przypadki medyczne niekiedy bardzo rzadkich, często nieuleczalnych chorób takich jak np.: choroba Huntingtona, Choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera, zespół Downa i wiele innych.

Udostępnione zasoby nauki będą cennym materiałem dla lekarzy analizujących przypadki medyczne w celu poszerzenia wiedzy, studentów podnoszących swoją wiedzę, naukowców prowadzących badania nad nowymi lekami – będą oni mogli analizować strukturę mózgów pod kątem zmian chorobowych.

Dzięki digitalizacji, zwiększy się możliwość tworzenia cyfrowych kopii zasobów IPiN, a także zwiększy się liczba udostępnianych szerokiemu gronu zasobów nauki.